Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu hút đầu tư có trọng điểm

Bà Rịa – Vũng Tàu có chiến lược tạo lợi thế mới trong phát triển một số ngành mới, tận dụng và sử dụng sản phẩm đầu vào tại tỉnh, có giá trị gia tăng cao. Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động, hiện đại, là trung tâm kinh tế - văn hóa, khoa học kỹ thuật. Đó là nhờ chính quyền và nhân dân đã đồng thuận cao...

Quy hoạch đồng bộ theo hướng có tính liên kết

Tỉnh chú trọng tranh thủ cao nhất và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hệ thống giao thông kết nối hệ thống cảng biển với các quốc lộ, nhanh chóng đưa Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm cảng biển lớn của khu vực và quốc tế. Hướng tới quy hoạch đồng bộ của tỉnh theo hướng có tính liên kết, trong đó quan tâm đến quy hoạch dọc các cửa sông, quy hoạch ven biển.

"Bà Rịa – Vũng Tàu có chiến lược tạo lợi thế mới trong phát triển một số ngành mới, tận dụng và sử dụng sản phẩm đầu vào tại tỉnh, có giá trị gia tăng cao."

Theo ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm 14 khu vực. Yêu cầu rà soát hiện trạng các khu vực ven sông, ven biển về không gian, quỹ đất khu vực ven sông, ven biển, đề xuất lập các loại chuyên ngành đối với các khu vực chưa có quy hoạch. Kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức, đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư công... vấn đề này được Tỉnh hết sức quan tâm, song còn cần nhiều nỗ lực, nhiều vấn đề cần rà soát, đặc biệt là vấn đề môi trường để tránh làm ảnh hưởng đến quỹ đất, quy hoạch các đô thị ven biển của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nói chung và TP.Vũng Tàu nói riêng đang phát triển đúng định hướng, tránh được những vấn đề mà nhiều đô thị biển đang “vướng” như: không gian biển bị che chắn tầm nhìn, ô nhiễm môi trường… Thêm vào đó, TP.Vũng Tàu vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung 1/10.000, đây là nền tảng để địa phương triển khai các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết để tạo ra các dự án có sức lan tỏa để thu hút đầu tư.

Ông Tạ Quốc Trung cho biết thêm, các huyện thị theo chức năng được giao thực hiện các đồ án quy hoạch Sở tham gia công tác thẩm định hoặc góp ý tùy theo phân cấp đối với từng loại đồ án, như loại quy hoạch 1/500 sau khi phê duyệt cấp huyện. Chính vì vậy, việc quản lý hoạt động xây dựng của các tổ chức doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Tỉnh nhằm đảm bảo việc xây dựng hình thành các khu dân cư là đúng theo kế hoạch, đảm bảo tuân thủ về quy hoạch xây dựng đúng luật, đảm bảo mỹ quan kiến trúc phát triển đô thị một cách hài hòa bền vững.

Phát triển công nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được định hướng và xác định là một trong 5 mũi nhọn phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tạo điều kiện và tập trung phát triển công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Giám đốc, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu cho biết, định hướng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được xác định phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các ngành kinh tế của tỉnh. Công nghiệp phát triển nhanh, bền vững, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch...

Thu hút đầu tư chọn lọc

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2019, tỉnh có 47 dự án FDI cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 663,6 triệu USD; 31dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 452,56 triệu USD; chấp thuận mua cổ phần/phần vốn góp/góp vốn cho14 hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị khoảng 952,5tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 390 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 28.094 triệu USD.

Năm 2019 có 58 dự án đầu tư trong nước cấp mới với tổng vốn đăng ký là 12.944,2 tỷ đồng và 09 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm là 1.655 tỷ đồng và giảm vốn 03 dự án với số vốn giảm 84,4 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 569 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 289.668 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, quan điểm thu hút đầu tư của tỉnh được thực hiện theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo đó, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kiên trì với quan điểm thu hút đầu có chọn lọc, chú trọng thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có sức cạnh tranh và lan tỏa, thân thiện môi trường. Mục tiêu thu hút đầu tư đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI trên các lĩnh vực: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh cũng tập trung thu hút đầu tư gắn liền với thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, huy động mạnh mẽ các nguồn vốn trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnhủy, Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng, trong 3 năm qua, số dự án thu hút đầu tư vào tỉnh ít hơn trước, nhưng khả năng chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện hiệu quả hơn, đã góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển bền vững.

Để định hướng chiến lược thời gian tới, tỉnh đã ban hành Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa bền vững hơn.