Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút 10 dự án FDI mới trong quý I/2019

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong quý I đã thu hút đầu tư mới 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 176 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 380,5 triệu USD.

Các số liệu của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cũng theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 3 tháng đầu năm, đầu tư trong nước của tỉnh đã thu hút 12 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 2.767 tỷ đồng và 03 dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng thêm 484,6 tỷ  đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, trong quý I đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 243 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 11,47% so cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 2.294 tỷ đồng, bằng 81,69% so cùng kỳ.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 27 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký tăng vốn cho 16 doanh nghiệp với số vốn tăng 577,53 tỷ đồng, tăng 168,11% so cùng kỳ.

Trong đó, phần lớn các ngành dịch vụ đạt kết quả tăng trưởng tốt, vượt mức bình quân cả năm như: doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 13,87%, dịch vụ cảng tăng 14,95%, dịch vụ lưu trú tăng 16,75%.

Bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch bình quân cả năm như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,66%, nông nghiệp tăng 3,57%, ngư nghiệp tăng 4,18%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,31%; chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh giảm 0,37% so với tháng trước và tăng 1,42% so với tháng cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 3,21%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong quý I ước khoảng 18.026 tỷ đồng, đạt 24,23% dự toán, bằng 91,01% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước khoảng 3.708 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, tăng 5,70% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 1.905 tỷ đồng, tăng 6,23% so cùng kỳ; chi thường xuyên 1.803 tỷ đồng, tăng 5,15% so cùng kỳ

Tuy nhiên, kết quả công bố một số chỉ số năm 2018 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị giảm so với năm trước, cụ thể như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố (giảm 5 bậc) ; Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) xếp hạng thứ 30/63 tỉnh, thành phố (giảm 14 bậc).

Yếu tố làm cho Bà Rịa - Vũng Tàu có sức hút FDI cao

Nhận thức được những tồn tại, hạn chế, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện thu hút đầu tư rất chọn lọc. Điển hình là UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư; thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc, các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sức canh tranh, lan tỏa và giá trị gia tăng cao. Cùng đó, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Nghị quyết cũng đã quy định rõ về rút ngắn thời gian triển khai các thủ tục, xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quy tắc đạo đức công vụ…nhằm tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, tích cực. Đây là cơ sở để Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển bền vững, hài hòa và hiệu quả trong tương lai.